מה חשוב להכיר בכל הנוגע למגיני ברקים לקראת ההערכות לחורף?

לקראת כל חורף מתבקשים שמאי רכוש לתת דגשים חשובים אשר יאפשרו לכל בעל נכס להתכונן לעונה זאת כראוי, תוך היכולת לצמצמם למינימום האפשרויות להתרחשותן של נזקים בנכסים ומבנים.

להמשך קריאה מה חשוב להכיר בכל הנוגע למגיני ברקים לקראת ההערכות לחורף?